KaPI

Feliratkozás KaPI hírcsatorna csatornájára
Frissítve: 1 óra 28 perc

„Lelkünk összeér ” rajzpályázat

2018, november 27 - 12:20du

A csornai II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola országos rajzpályázatot hírdet.

A versenyfelhívás részletei a mellékelt kiírásban olvashatók.

Tanulmányi- és sportversenyek, pályázatok FelhívásHatáskör: Katolikus intézményeknek meghirdetettJelentkezők/résztvevők köre: DiákokJelentkezési határidő: 2019. február 10

Zöld hírek 2018 november

2018, november 21 - 9:47de

Zöld hírek november

1.Hogyan szervezzünk teremtésvédelmi lelkinapot a katolikus iskolában?

A katolikus iskoláinkban megtartandó lelki napok megszervezése kihívásokat is jelent. Ezek leküzdésében próbálnak segítéséget adni előadás és műhelymunka keretében gyakorlott előadóink. A képzés folyamán megismerkedhetünk jógyakorlatokkal, eszközökkel és ötletekkel, melyek segíthetnek egy teremtésvédelmi témájú lelkinap összeállításában és kivitelezésében.

Jelentkezés és információk

 

2.A katolikus iskolák nemzetközi teremtésvédelmi projektje a ’Tudok Tenni’ címet viseli.

A projekt célja, hogy Ferenc pápa Laudato Si’ teremtésvédelmi enciklikájára választ adjon a gyermekek és fiatalok körében.

A projekt támogatói és kidolgozói nemzetközi szervezetek:

 • a Katolikus Nevelés Nemzetközi Szervezete (OIEC), melynek100 tagországa között a Katolikus Pedagógiai Intézeten keresztül a magyar katolikus közoktatási intézmények is résztvevői;
 • a Legfőbb Szerzeteselöljárók Nemzetközi Egyesülésének (USG-UISG) Oktatási Bizottsága,
 • A Katolikus Nevelés Öregdiákjainak Világszervezete (OMAEC) és
 • a Design For Change nemzetközi katolikus pedagógiai mozgalom.

 A projekt része, hogy egy pedagógiai eszközrendszert is felajánl arra, hogy a gyermekeket és fiatalokat be tudjuk vonni a teremtésvédelem témájába.

Ez a módszer azon kívül, hogy módszertani segítséget ad, nemzetközi kapcsolatok hálózatát is megteremti tovább inspirálva ezzel a résztvevőket a folyamatban. Jelenleg 70 ország katolikus intézményei vesznek már rész a projektben.

részletek

 

3. 10 éves a Magyar Püspöki Konferencia teremtésvédelmi körlevele

FELELŐSSÉGÜNK A TEREMTETT VILÁGÉRT

„Minden általa és érte teremtetett…” (Kol 1,16)
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele a teremtett világ védelméről

letölthető

4.Tanuljunk emberséget az állatoktól!

Másfélnapos szakmai műhely volt pedagógusoknak, szociális és ifjúsági szakembernek a Milvus Csoport, Madármentő Egyesület szervezésében.

November 16-17. Kolozsvár (Románia)

Az empátiához és mások elfogadásához, sőt, hogy a környezetünkkel harmóniában élhessünk, elengedhetetlen, hogy képesek legyünk szembenézni a félelmeinkkel, hogy tudatosítsuk érzéseinket, és hogy alapvetően pozitívan álljunk a világhoz. Vagyis hogy magas érzelmi intelligenciával rendelkezzünk: érzékelni és kezelni tudjuk a saját és mások érzelmeit és ezek alapján, ezek ismeretében tudjunk cselekedni. Mindezek értelmében a legjobb, amit tehetünk, ha segítünk a tinédzsereknek és a fiatal felnőtteknek jobban megérteni önmagukat, érzéseiket és érzelmeiket. A szakmai műhely ehhez az úthoz, a fiatalok önismereti fejlődéséhez és fejlesztéséhez az állatvilággal való találkozásokon keresztül kínál támogatást.

Az állatok nagyon fontos szerepet játszanak az életünkben. Még egyszerű megfigyelésükkel is kimeríthetetlen ismeretforrásra tehetünk szert, ám ha házi kedvenceink vannak, akkor könnyen beláthatjuk, hogy állatainktól tanulni is tudunk. Nemcsak róluk, hanem általuk magunkról is rengeteg visszajelzésre, ismeretre tehetünk szert. Segítségnyújtás, önzetlenség, érzelmek kimutatása, együttérzés, osztozkodás, ragaszkodás, együttműködés vagy épp versengés.

Résztvevőkként a műhelyen egy holisztikus, a természettel és állatvilággal kialakított bensőséges kapcsolatra építő pedagógiai szemlélettel és módszertannal ismerkedhettek meg, miközben egymástól is folyamatosan tanulhattok, tapasztalatot cserélhettek. A kamaszokkal és fiatalokkal alkalmazható játékokat és állat-ember interakcióra épülő gyakorlatokat, azok pedagógia folyamtokba illesztését, a foglalkozások levezetését és feldolgozását saját élményeken keresztül tanulhatjátok meg.

A műhely anyaga a Rogers Személyközpontú Oktatásért Alapítvány koordinálásában megvalósuló, LEHUA – Learning Humanity from Animals („Tanuljunk emberséget az állatoktól!”) elnevezésű, két éves, az Európai Unió Erasmus+ programja által támogatott projekt keretében született meg.

A projekt honlapja: www.learningfromanimals.eu

A projekt Facebook oldala: www.facebook.com/learninghumanityfromanimals/

 

5. Bugát Pál Kárpát-medencei Középiskolai Természetismereti Műveltségi Vetélkedő, 2019

A 36. alkalommal megrendezésre kerülő Bugát Vetélkedő szellemisége arra ösztönzi a versenyző diákokat, hogy természettudományos ismereteik birtokában komplex módon szemléljék a körülöttük lévő élő és élettelen világot, annak jelenségeit és azok összefüggéseit. Hasznosítsák felkészülésük során a vetélkedő témaköréhez kapcsolódó középiskolai tantárgyi tudásukat – biológia, fizika, kémia, földrajz, informatika – valamint szakköri, önképzőköri tevékenységüket, szakkönyvi ismereteiket.

A vetélkedő témaköre: természeti katasztrófák

Yucatán-félsziget 66 millió éve, Jerikó i.e. 1180, Pompei i.sz. 79, Saanhszi 1556, Kis-Antillák 1780, Tambora 1815, Sárga-folyó 1931, Közép-Amerika 1988, Délkelet-Ázsia 2004, Kalifornia 2017, Celebesz 2018…

A földtörténet ismert természeti katasztrófáinak a száma nagyságrendekkel nagyobb fenti felsorolásban szereplő néhány önkényesen kiragadott példánál. Jelenkori történelmünket megelőzően is akadtak ilyenek szép számmal, olyanok is, amelyeknek ma felmérhetetlen következményei lennének, mint például egy újabb jégkorszaknak. Ne csak az élettelen természet hatalmas erejére gondoljunk! Rengeteg biológiai katasztrófa is bekövetkezett már (lásd: sáskajárás, filoxéra-vész stb.), többségében a szakmai ismeretek hiánya és az ebből következő emberi gondatlanság miatt. A természeti katasztrófák különböző fajtái, okai, megnyilvánulásai, következményei, előrejelzésük lehetőségei, igen komoly tudományos kutatás tárgyát képezik napjainkban.

Nevezési határidő: 2018. november 23.

A vetélkedőn való részvétel, a nevezés módja:

A Bugát Vetélkedő meghirdetői várják a középiskolák /gimnázium, szakközépiskola, szakiskola/ 9-12. évfolyamos diákjaiból álló 3 fős csapatok jelentkezését (a csapatok vegyes életkorúak is lehetnek). Középiskolánként max. 5 csapat nevezhet. A nevezés a TIT Stúdió Egyesület által megküldött jelentkezési lapon történik. A nevezési díj a magyarországi középiskolákra vonatkozik!

Nevezési díj: csapatonként 3000 forint

A jelentkezési lap e-mailben küldendő vissza: titseinfogmail [dot] com ()

A TIT Stúdió Egyesület elérhetőségei: 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. tel.: 06-70-608-7986, Honlap: www.tit.hu

 

6. 2019-es év rovara

Elindult a szavazás az "Év rovara 2019" címért. December 6-án, éjfélig választhatunk a kis Apolló-lepke, a magyar tarsza, vagy a havasi cincér közül. A nyertes lesz jövőre a rovarvilágot népszerűsítő kitüntetett faj. Mindenkit arra buzdítunk, hogy adja le szavazatát, és népszerűsítse a kezdeményezést!

A Magyar Rovartani Társaság Év rovara kampányának célja, hogy felhívja a társadalom figyelmét egy-egy rovarra, a rovarok védelmére és az élővilágban betöltött szerepükre. Ezzel nemcsak az adott faj, hanem annak életmódja, életfeltételei is előtérbe kerülnek, így bemutatása a természetben zajló biológiai folyamatok, változások jobb megértését is szolgálja. A védett vagy védendő fajok megismertetése nemcsak a rovarvilág jelentőségére, az élővilágban betöltött szerepére, hanem tágabb értelemben a természetvédelem fontosságára is felhívja a figyelmet.

2019-ben ismét három rovarfaj közül lehet választani: az idei jelöltek mind közösségi jelentőségű fajok. (Közösségi jelentőségű fajnak az Európai Unió élőhelyvédelmi irányelvének mellékletein szereplő fajokat nevezzük; gyakran – helytelenül – a “Natura 2000-es faj” kifejezést használják rájuk.) Jövőre esedékes az élőhelyvédelmi irányelv alapján készülő országjelentés (amelyben a közösségi jelentőségű fajok és élőhelyek természetvédelmi helyzetéről és elterjedéséről kell beszámolni), ezért a Magyar Rovartani Társaság úgy döntött, hogy ennek apropóján választja ki jelöltjeit az Év rovara címre.

Szavazni lehet dec. 6. éjfélig:

https://www.rovartani.hu/2018/10/28/ev-rovara-2019-szavazas/

7. II. MCC FIT Kaland Országos Tehetségverseny negyedikeseknek

A Mathias Corvinus Collegium Fiatal Tehetség Programja által szervezett II. MCC FIT Kaland Országos Tehetségverseny egy egyedülálló, több képzési területet felölelő országos tanulmányi csapatverseny, amely rendhagyó módon a teljes Kárpát-medencei negyedikes általános iskolás korosztályt szólítja meg.

A FIT Kaland célja, hogy a gyerekek csapatban együttműködve dolgozzanak egy izgalmas projekten, melynek révén Programunk képzési koncepciója mellett napjainkban fontos területekkel találkozhatnak, merülhetnek el bennük közelebbről.

A több tudományterületet felölelő országos tanulmányi csapatversenyben a 3 fős csapatoknak egy általuk előállított produktummal kell készülniük az általuk választott témakörben, melyek közé tartozik:

 • Boszorkánykonyha - a természettudományos kísérletek világa,
 • Gondolkodó robotok - a robotika rejtelmei,
 • Vállalkozz okosan - a pénzügyi tudatosság témaköre,
 • Alkoss zöldben - a környezeti tudatosság,
 • A jövő étterme - egészséges táplálkozás a tudatos egészségmegőrzés jegyében.

A verseny felépítése

Nevezés: 2018. nov. 1. - dec. 14. 23:59 között

Online forduló: 2018.12.15. - 2019.01.15. 23:59 között, saját elektronikus rendszerünkben – A verseny első fordulójában egy online elérhető projektfeladatot oldanak meg a csapatok, amit szövegesen és fényképekkel/videóval kell dokumentálni.

Regionális forduló: 2019. február 15. - március 15. között

Országos döntő: 2019. április/május (pontosítás hamarosan)

A verseny plakátja itt is letölthető: http://fit.mcc.hu/files/doc/MCC-FIT-Kaland_plakat_297x420mm.pdf

Jelentkezni 2018. november 1. és december 14. 23:59 között lehet, az alábbi felületen – a felhívás végén – található regisztrációs űrlap elküldésével: http://fit.mcc.hu/fitkaland?fbclid=IwAR1osTqkskrgN2DiWxfKo3vrUgPR1zlGEOW_woLvGewx-ECHYQuiC9XrJrQ

 

8. Reziliencia fejlesztése az iskolában – ingyenes pedagógusképzés két helyszínen (Szeged vagy Budapest)

A képzés neve: Az érzelmi intelligencia fejlesztése élményközpontú pedagógiai módszerekkel az általános és középiskolában

a) Szegedi képzés:

Időpontja: 2018. november 16-18. 09:00-18:00

Helyszíne: Regionális Teleház Forrásközpont (6724, Szeged, Pacsirta utca 3/b.)

Szegedi facebook esemény: https://www.facebook.com/events/551810465242431/

b) Budapesti képzés:

Időpontja: 2018. december 7-9. 09:00-18:00

Helyszíne: Budapest (szervezés alatt)

Budapesti facebook esemény: https://www.facebook.com/events/320699491994515/

A képzés bemutatása:

A pedagógusok munkájuk során számos, a gyermekek és tinédzserek érzelmi nevelésével kapcsolatos kihívással néznek szembe. Mindennaposan megjelenő érzelmi és viselkedésbeli nehézségek a gátlásos, szorongó viselkedés, a figyelem- és motivációhiány vagy éppen a rendbontó magatartás. Ritkábban előforduló, ám súlyosabb nehézségek a droghasználat, az alkoholfogyasztás, az evészavarok, a kicsapongó szexuális viselkedés, az iskolai zaklatás és a korai iskolaelhagyás. A gyerekek és tinédzserek iskolai érzelmi intelligencia fejlesztése védőfaktort jelent ezekkel a nehézségekkel szemben és beavatkozási lehetőségeket biztosít a különböző problémás iskolai viselkedések kezelésénél. A képzés a már több európai uniós országban kipróbált Érzelmek didaktikája módszertan magyar adaptációjára épül. Célja, hogy az empátia, az érzelem –és indulatszabályozás, az érzelemkifejezés és az érzelemleolvasás készségeit fejlesztő gyakorlatok rendszerezett módon kerülhessenek be az általános és a középiskolai oktatás mindennapjaiba. A képzés elméleti ismereteket tartalmaz az érzelmi intelligencia fejlesztés pszichológiai, pedagógiai hátteréről, és konkrét gyakorlatokat, tanórai keretek között is alkalmazható játékokat és módszereket kínál, amelyeket a különböző korosztályokkal használhatnak a pedagógusok. A képzés felépítése gyakorlat-orientált. A képzés kétharmada az osztálytermi helyzetekre kialakított módszertan bemutatására koncentrál, egyharmada az új ismeretek átadására. A résztvevők saját élményeken keresztül interaktív nagy- és kiscsoportos játékokat és páros feladatokat ismerhetnek meg, miközben saját pedagógiai készségeiket is fejleszthetik. A továbbképzés akkreditált, így tanúsítvány megszerzésével zárul. A tanúsítvány megszerzésének feltétele a képzés 90 százalékán való részvétel és két írásos beszámoló készítése a képzés utolsó napját követő harminc napon belül:

Összehasonlító jellemzés készítése, két jól ismert, saját iskolába járó gyermek iskolai viselkedésének az összehasonlítása. Saját tanulócsoportra szabott, érzelmi intelligencia fejlesztést célzó folyamat megtervezése három hónapos időintervallumra.

A képzés a Belügyminisztérium és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával valósul meg. A képzésen való részvétel ennek köszönhetően ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A regisztráció díja 5000 forint, amit a képzésen megjelenteknek visszaadunk.

A képzésre az alábbi linkre kattintva regisztrálhat: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3TwsEJTVh9EAOjYKCDC-EdmSN6Ws7icCiuqGSpRBSvzv5-A/viewform

A képzéssel kapcsolatos kérdésekkel Heltai Júliát lehet keresni:

julia [dot] heltairogersalapitvany [dot] hu

+36-30-207-4920

Rogers Személyközpontú Oktatásért Alapítvány

1126 Budapest, Beethoven utca 6. Hungary

Teremtésvédelemi hírek

“Gyermekeink védelmében…” - Gyermek- és ifjúságvédelmi konferencia

2018, november 20 - 10:34de

"Gyermekeink védelmében…” - Gyermek- és ifjúságvédelmi konferencia

A Katolikus Pedagógiai Intézet az Ignáci Pedagógiai Műhely és a Gyermekvédelmi Munkacsoport közreműködésével prevenciós fókuszú szakmai konferenciát szervez

2019. május 24-én a Katolikus Pedagógiai Intézetben.

A konferencia célja betekintést adni a sokszínű és gazdag gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységekről a Magyar Katolikus Egyház által fenntartott intézményekben.

Tervezett program:

A fő előadások témái: a gyermek- és ifjúságvédelem nemzetközi egyházi nézőpontból és egy magyarországi modell tapasztalatai:

Előadók: Hans Zollner SJ - római Gregoriana Pápai Egyetem Gyermekvédelmi Központ (Center of Child Protection) vezetője és  Hortobágyi Cirill pannonhalmi főapát

Az előadásokat követően szekciókban jó gyakorlatok bemutatására kerül sor.

A konferencia létrejöttét a Renovabis támogatja.

Gyermek- és ifjúságvédelemi hírek

Katolikus iskolák a legjobb gimnáziumok között

2018, november 14 - 2:54du

A HVG 2018. októberi kiadványában 14 katolikus gimnázium szerepel a legjobb száz középiskola között, miközben a katolikus gimnáziumok aránya csak 10,28 %.

(A HVG kiadványa a rangsort a 2016/2017-os tanév második félévének eredményei alapján állította fel, így a létszámadatok is e tanév statisztikai adatait tükrözik.)

katolikus_iskolak_a_100_legjobb_magyar_kozepiskola_kozott_2018.pdfKatolikus oktatás Magyarországon

Szent Gellért Ösztöndíj - 2019.

2018, november 14 - 12:58du

Szent Gellért Ösztöndíj - 2019. pályázat kiírása

A PRO PAEDAGOGIA CHRISTIANA ALAPÍTVÁNY pályázatot hirdet Szent Gellért Ösztöndíj – 2019. címmel 

I. A PÁLYÁZATBAN RÉSZTVEVŐK KÖRE:

A pályázatban a Katolikus Pedagógiai Intézettel pedagógiai szakmai szolgáltatói szerződést kötött fenntartók nevelési-oktatási intézményei közül az általános iskolák, gimnáziumok, szakgimnáziumok, szakiskolák és kollégiumok vehetnek részt.

II. A PÁLYÁZAT CÉLJA

A pályázat célja: az oktatási intézményekben a rászoruló tanulók támogatása ösztöndíj formájában.

III. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:

Általános feltételek:

 1.  1) Csak önálló intézmény adhat be pályázatot (tagintézmény nem pályázhat külön).
 2.  2) Egy intézmény csak két tanulói ösztöndíjra pályázhat.
 3.  3) Pályázható összeg érintett gyermekenként négy hónapra (2019. február-május) havi 10.000 Ft.
 4.  4) Önrészt nem várunk el az intézményektől. Ha saját alapítványukból, vagy más forrásból tudnak további támogatást adni tanulóiknak, kérjük, tüntessék fel.
 5.  5) A pályázó intézmény vállalja, hogy az ösztöndíjban részesülő tanulóinak nevét az intézményben plakáton (kötelező), honlapján (kötelező) és lehetőség szerint a helyi sajtóban közzéteszi, ezekkel népszerűsítve a Pro Paedagogia Christiana Alapítványt.

 

Részletes feltételek:

Az intézmények az alábbi három feltételnek együttesen megfelelő tanulók számára pályázhatják meg az ösztöndíjat:

 1. 1) A gyermek mindkét szülője vagy az őt egyedül nevelő szülője/gondviselője munkanélküli; (munkanélkülinek tekintjük a rendszeres főállású jövedelemmel minimum fél éve nem rendelkező személyt, illetve ha GYES-en, GYED-en, közmunkaprogramon van vagy nyugdíjas);
 2. 2) minimum 3 kiskorú gyermek nevelkedik a családban;
 3. 3) a gyermek az I. pontban megadott intézmény nappali tagozatos tanulója.

Megjegyzés:

 • A pályázatok elbírálásánál a kuratórium szempontként figyelembe veszi a tanulók tanulmányi eredményét, sportteljesítményét, közösségi szerepvállalását.
Pályázat határideje: 2018. december 10Pályázók köre: IntézményekHatáskör: Katolikus intézményeknek meghirdetettCímke: Pályázati hírek, PPCHA - Szent Gellért Ösztöndíj

Szent István és kultusza - kreatív műveltségi vetélkedő

2018, november 14 - 11:44de

A Katolikus Pedagógiai Intézet idén is meghirdeti kreatív műveltségi vetélkedőjét 7-11. osztályos diákok számára, ezúttal Szent Istvánról  és kultuszáról. A vetélkedő első fordulójának feladatai és az ajánlott irodalom már letölthetők, a feladatok megoldásait és a nevezési lapot január 8-ig kell elektronikusan beküldeni a gianone @ katped.hu címre.

Azok a csapatok, akik teljesítik a továbbjutáshoz szükséges szintet, a második fordulóban az 1938-as jubileumi Szent István-évvel kapcsolatos újság kiadásával foglalkozhatnak. A május 15-i szóbeli döntőben a 6-8 legjobb eredményt elérő csapat vehet részt.

Tanulmányi- és sportversenyek, pályázatokHatáskör: Katolikus intézményeknek meghirdetettJelentkezők/résztvevők köre: DiákokJelentkezési határidő: 2019. január 08

Természetismeret verseny

2018, november 13 - 2:30du

A Páduai Szent Antal Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és AMI a Katolikus Pedagógiai Intézettel és az Öveges József Tanáregylettel közösen idén is meghirdeti a hatodik osztályos diákok számára a természetismeret versenyt.

A versenyen 3 fős csapatok indulhatnak. Egy iskolából, osztályból több csapat is indulhat a versenyen.

A verseny kétfordulós. Az első fordulóban a diákoknak egy dolgozatot kell készíteniük a megadott témából, amelyet 2019. február 22-éig kell az iskola címére (2087 Piliscsaba 3, Pf. 52.) eljuttatni.

A döntő időpontja várhatóan 2019. március 30-án /kevesebb jelentkező esetén 2018. március 29-én/ lesz iskolánkban, ahol főleg kísérleti, megfigyelési feladatokat kell elvégezni, amelyek felölelik az 5-6. osztályos természetismeret tananyagot.

Az első forduló témája:    A globális felmelegedés

 

Jelentkezési határidő:  2018. december 21.

További információ: szentantaliskola2081gmail [dot] com

 

termeszetismeret_verseny_meghirdetese.docxHatáskör: Katolikus intézményeknek meghirdetettJelentkezők/résztvevők köre: DiákokJelentkezési határidő: 2018. december 21

Audacity hangszerkesztő képzés - iskolai műsorok szerkesztéséhez

2018, november 12 - 11:27de

Az Audacity program nyílt forráskódú, szabadon használható hangszerkesztő szoftver. Ingyenesen letölthető, használható. A tanfolyamot azoknak ajánljuk, akik szeretnének olyan ismeretekhez jutni, amellyel hangot vághatnak, szerkeszthetnek (a hang fájl-formátumai; hang beolvasása, importálása; hangvágás, szerkesztés; kész feladat elmentése, exportálása).

Időpont: 2018. november 22. csütörtök, 10.00-14.30 óra
Helyszín: Katolikus Pedagógiai Intézet
Jelentkezési határidő: 2018. november 19.
Részletes program
Jelentkezés a képzére

 

Alsó tagozat

Csodák Palotája pedagógusoknak

2018, november 9 - 5:06du

A Csodák Palotája pedagógus csoportoknak ingyenes módszertani napot kínál. Letölthető az intézmény pedagógusoknak szóló 2018/2019-es kiadványa.

Pedagógiai tájékoztatás

Katolikus Iskolák XVI. Országos Takáts Sándor történelemversenye

2018, november 8 - 11:00de

A verseny célja

A történelem iránti érdeklődés felkeltése, a tehetséges tanulók kiválasztása, képességeik kibontakoztatása, fejlesztése.
Kiemelt fejlesztési feladatok a történelem, társadalomismeret, honismeret, állampolgári ismeretek tantárgyhoz kapcsolódóan az anyanyelvi kommunikáció, az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség, az írásbeli és szóbeli kifejezőkészség, a rendszerszemlélet, a problémamegoldó képesség, a kritikai gondolkodás, a térbeli és időbeli tájékozódás, valamint az ismeretszerzés és tanulás képességének fejlesztése. A verseny folyamán az IKT eszközök aktív használatával fejleszthető a tanulók digitális kompetenciája.

A verseny témája: "Annyi áldás szálljon rája..."

Magyarország 1848-1849-ben

 

A verseny célja, hogy történelmünk két döntő fontosságú, a nemzet sorsát hosszú távon meghatározó évét, 1848-at és 1849-et komplex módon megközelítve dolgozza fel. A történelmi események mellett a kiemelkedő személyiségek példáját is fel szeretnénk mutatni a mai fiataloknak. A verseny tematikája a művészeti, történelmi, gazdasági, földrajzi ismeretek bővítését szolgálja. Módszertanilag az ábrázolás, dramatizálás, éneklés is megjelenik a lexikális tudás mellett.

A jelentkezés feltételei:

A versenyen a katolikus iskolákban tanuló, 5-8. évfolyamos diákokból álló 4 fős csapatok indulhatnak. Az általános iskolák és a gimnáziumok csapatai együtt versenyeznek. Minden iskola tetszőleges számú csapattal indulhat, de a döntőbe egy iskolából csak egy csapat juthat.

A részvétel feltételei:

A jelentkezési lap és az egyes fordulók megoldott feladatlapjainak beküldése az adott határidőkig.

A nevezés módja: a Katolikus Pedagógiai Intézet  illetve a Szent József Katolikus Iskola és Óvoda honlapján a kiírással együtt megjelenő nevezési lapot az első kitöltött feladatlappal együtt visszaküldeni a szervező iskola címére: 6400 Kiskunhalas Áchim András u. 1.

A borítékra írják rá: Takáts Sándor történelemverseny

Nevezési díj: nincs

A továbbjutás feltétele:

Az 1., 2. és 3. fordulóban minden jelentkezett csapat részt vehet.
A döntőbe a mindhárom fordulóban részt vevő csapatok közül a legtöbb pontszámot elért 10 csapat jut, akikhez csatlakozik még 2 csapat: a tavalyi címvédő és a rendező iskola csapata. A csapatok az 1-3. fordulóban megszerzett pontjaikat nem viszik tovább a döntőbe.

Az eredmények közzététele:

Az egyes fordulók eredményeinek közzététele a www.katped.hu  és a www.sztjozsef.sulinet.hu honlapon történik.
A döntőbe jutó csapatok külön értesítést is kapnak e-mailben.

Fordulók:
A feladatok a www.katped.hu és a www.sztjozsef.sulinet.hu honlapon lesznek elérhetőek.
A 1. forduló feladatai 2018. november 12-től elérhetők lesznek a fenti honlapokon.

A feladatok beadásának határideje:
1. forduló: 2018. december 21. (péntek)
2. forduló: 2019.február 17. (vasárnap)
3. forduló: 2019. március 24 .(vasárnap)
A kitöltött feladatlapokat postán kell elküldeni a versenyt szervező iskolába.
Levélcím: Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6400 Kiskunhalas Áchim András u.1.
A döntő időpontja: 2019. május 18.(szombat)

A döntő helyszíne: 6400 Kiskunhalas Áchim András  utca 1.
Díjazás: A döntő minden résztvevője és a csapatok felkészítő tanárai jutalomban részesülnek.

A szervezők elérhetősége és felvilágosítás:
Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda: www.sztjozsef.sulinet.hu weboldalon és
a katiskolagmail [dot] com e-mail címen
vagy telefonon Tyavoda Juliannánál: 77/ 421-016 ,  Mobil: 30/ 574-12-05 és a juli0228freemail [dot] hu e-mail címen.

 

 

 

Tanulmányi- és sportversenyek, pályázatok Ajánlott irodalomHatáskör: Katolikus intézményeknek meghirdetettJelentkezők/résztvevők köre: DiákokJelentkezési határidő: 2018. december 21

XXVII. Károly Ireneusz Fizikaverseny

2018, november 6 - 12:35du

A Katolikus Pedagógiai Intézet a katolikus egyházi gimnáziumok tanulói számára meghirdeti a XXVII. Károly Iréneusz Fizika Tanulmányi Versenyt.

A verseny szakmai szervezését az Öveges József Tanáregylet tiszteletbeli tagjaiból, egyetemi oktatókból álló versenybizottság végzi.
A verseny időpontja: 2019. március 29-30. (péntek-szombat)

A verseny házogazdája:Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Egyházzenei Szakgimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium  (2100 Gödöllő, Takács Menyhért út 2. Telefon: (+36- 28) 514 995

http://iskola.premontrei.hu/karoly-ireneusz

A versenyen való részvétel szándékát 2019. január 31.-ig a versenyt megrendező iskola szervezőtanárának, Dr. Víg Piroska tanárnőnek kell jelezni a Vig [dot] Piroskagek [dot] szie [dot] hu címen!

A verseny megrendezése komoly anyagi terhet jelent a vendéglátó iskoláknak, ezért a korábbi évekhez hasonlóan a versenyzőktől étkezési- és szálláshozzájárulást kérünk. A hozzájárulás összege versenyzőnként 2500 Ft.

Az 1.  forduló (otthoni kísérleti csoportmunka) anyaga letölthető.

A verseny az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt Nemzeti Tehetségprogram keretében támogatott NTP-TMV-18-0042 projekt részeként valósul meg.

 

Tanulmányi versenyek hírei Felhívás Otthoni mérésekHatáskör: Katolikus intézményeknek meghirdetettJelentkezők/résztvevők köre: DiákokJelentkezési határidő: 2019. január 31,

Katolikus iskolák nemzetközi teremtésvédelmi akciója

2018, november 5 - 12:44du

A katolikus iskolák nemzetközi teretmésvédelmi projektje a ’Tudok Tenni’ címet viseli.

A projekt célja, hogy Ferenc pápa Laudato Si’ teremtésvédelmi enciklikájára választ adjon a gyermekek és fiatalok körében.

A projekt támogatói és kidolgozói nemzetközi szervezetek:

 • a Katolikus Nevelés Nemzetközi Szervezete (OIEC), melynek100 tagországa között a Katolikus Pedagógiai Intézeten keresztül a magyar katolikus közoktatási intézmények is résztvevői;
 • a Legfőbb Szerzeteselöljárók Nemzetközi Egyesülésének (USG-UISG) Oktatási Bizottsága,
 • A Katolikus Nevelés Öregdiákjainak Világszervezete (OMAEC) és
 • a Design For Change nemzetközi katolikus pedagógiai mozgalom.

 

A projekt része, hogy egy pedagógiai eszközrendszert is felajánl arra, hogy a gyermekeket és fiatalokat be tudjuk vonni a teremtésvédelem témájába.

Ez a módszer azon kívül, hogy módszertani segítséget ad, nemzetközi kapcsolatok hálózatát is megteremti tovább inspirálva ezzel a résztvevőket a folyamatban. Jelenleg 70 ország katolikus intézményei vesznek már rész a projektben.

Projekttel kapacsoaltos további információk: Szentes Judit / szenteskatped [dot] hu

A projket részletes leírása Módszertani útmutatóTeremtésvédelemi hírek

XVIII. Cultura Nostra - Kárpát-medencei történelmi vetélkedő

2018, október 30 - 4:18du

A vetélkedő témája: Az Erdélyi Fejedelemség és a szétszakított Magyarország története (1526-1690)

A versenyen részt vehetnek magyarországi és határainkon túl élő magyar középiskolások (14-18 év között) 3 fős csapatokban képviselve iskolájukat.

A vetélkedő menete:
– Az első forduló feladatsorát a verseny honlapjáról tudják letölteni a csapatok 2018. december 6-án, csütörtökön 14 órakor, amelyet kitöltés után, legkésőbb aznap 16 óráig kell visszaküldeniük.
– A második, regionális forduló feladatlapját a Kárpát-medence különböző városaiban készítik el a résztvevők 2019. február 21-én.
– A szóbeli döntő a Pannonhalmi Főapátságban 2019. április 29- 1. között kerül megrendezésre, melyre a legjobb teljesítményt elért 10 csapatot hívjuk meg.

A döntőbe jutott csapatok értékes könyvjutalomban részesülnek. Az 1–3. helyezett csapatok és felkészítő tanáraik részt vehetnek a vetélkedő témájához illeszkedő nyári szakmai kiránduláson, s a felkészítő tanárok munkáját értékes tárgyi nyereményekkel ismerjük el.

Jelentkezni 2018. november 29-ig a culturanostra.bences.hu honlapon lehet a diákok nevének, iskolájának és felkészítő tanárának megjelölésével. A jelentkezéskor e-mail címet kell megadni, ahova a versennyel kapcsolatos információkat postáznak a szervezők. Minden jelentkezett csapat önálló e-mail címmel kell rendelkezzen, mely egyben bejelentkezési névként is működik a verseny honlapján. A Cultura Nostra Történelmi Vetélkedő fenti honlapján további információ (pl. a felkészüléshez ajánlott szakirodalom) szerezhető a versenyről.

Tanulmányi versenyek híreiHatáskör: Katolikus intézményeknek meghirdetettJelentkezők/résztvevők köre: DiákokJelentkezési határidő: 2018. november 29

Jelentkezés a 2018. évi mérlegképes továbbképzésre

2018, október 26 - 4:18du

A Katolikus Pedagógiai Intézet (KaPI)  2018. évben is megszervezi a gazdasági szakemberek részére a mérlegképes kötelező továbbképzést. A vállalkozási szakos továbbképzésünkkel  azon mérlegképes könyvelők szerezhetik meg a szükséges 16 kreditpontjukat (8 számviteli + 8 nem számviteli témakörben minősített kreditpont), akik vállalkozási szakterületen rendelkeznek regisztrációval.

A könyvviteli szolgáltatást  végzők részére kötelező továbbképzést az alábbiak szerint szervezzük:

Témák:

2018. év eleji, valamint 2018. év nyári adó és társadalombiztosítási változások.

Általános forgalmi adó aktuális kérdései (számlaadatokról online adatszolgáltatás 2018. július 1-jétől hatályos szabályok), 2018. július 25-én kihirdetett áfa- változások
 

Témakör:           nem számvitel
Szakterület:       vállalkozási

Időtartam:          360 perc (8 kredit pont)

    Tervezett időpontok-oktatók:

 • 2018. november 20.   9:30-12:45         Sike Olga
 • 2018. november 20.   13:15-16:30       Oláh Gáborné
 • 2018. december 14.   9:30-12:45         Oláh Gáborné
 • 2018. december 14.    13:15-16:30      Sike Olga

A képzés helyszíne:       KaPI (1068 Budapest, Városligeti fasor 42.)

Témák: Számviteli nap 2018. (Követelések, kötelezettségek, bizonylatolás, beszámoló, zárás, támogatások ellenőrzése, saját tőke elemei, kiegészítve egyházi sajátosságokkal)

Témakör:           számvitel
Szakterület:       vállalkozási

Időtartam:          360 perc (8 kredit pont)

    Tervezett időpontok-oktatók:

 • 2018. november 26.   9:30-16:30         Horányi Márton
 • 2018. december 13.   9:30-16:30         Horányi Márton

A képzés helyszíne:       KaPI (1068 Budapest, Városligeti fasor 42.)

A képzés díjának (20.000.- Ft/ 2 nap) számlázása utólag történik.

A képzésre szeretettel várjuk azokat a gazdasági dolgozókat is, akik regisztrációval nem rendelkeznek!

Fontos tudnivaló: Csak helyesen megadott és érvényes regisztrációs szám, valamint az előadás kezdő és záró jelenléti ívének aláírása esetén lehet érvényesíteni az előadásokon megszerezhető pontokat.

A jelentkezés határideje: 2018. november 15.

Az űrlap kitöltéséről visszaigazoló e-mailt küldünk.

Kérjük a jelentkezőket, hogy ne írjanak csupa nagybetűvel, mert elektronikus környezetben nem segíti az olvashatóságot.

Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése Választott csoport és időpont * Adó- és járulékszabályok változása 2018. évben | 2 csoport 2018. november 20. (kedd) 9.30 - 12:45-ig és 13:15 - 16:30-ig Számviteli nap 2018. | 1 csoport 2018. november 26. (hétfő) 9.30 - 12:45-ig és 13:15 - 16:30-ig Számviteli nap 2018. | 4 csoport 2018. december 13. (csütörtök) 9.30 - 12:45-ig és 13:15 - 16:30-ig Adó- és járulékszabályok változása 2018. évben | 3 csoport 2018. december 14. (péntek) 9.30 - 12:45-ig és 13:15 - 16:30-ig Jelentkező neve * Pl.: Dr. Születéskori név * Születési hely * Születési idő * Év Év19481949195019511952195319541955195619571958195919601961196219631964196519661967196819691970197119721973197419751976197719781979198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000 Hónap Hónapjanfebmáráprmájjúnjúlaugszepoktnovdec Nap Nap12345678910111213141516171819202122232425262728293031 Anyja neve * Regisztrációs szám 6 jegyű mérlegképes regisztrációs szám. Ha Önnek nincs regisztrációs száma kérem, hogy 6 db egyest írjon be. Szakterület megnevezése vállalkozási pénzügyi egyéb szervezeti (nonprofit) államháztartási IFRS Mobilszáma * Telefonszáma E-mail címe * Lakcím Irányítószám * Település neve * Utca, hsz, emelt, ajtó, stb * Levelezési címe (ha eltér a lakcímtől) Irányítószám Település neve Utca, hsz, emelt, ajtó, stb Számlázás Számlázási név Irányítószám Település neve Utca, hsz, emelt, ajtó, stb Számlafogadási cím (amennyiben eltér a vevő címétől): Irányítószám Település neve Utca, hsz, emelt, ajtó, stb Megjegyzés Köyvvizsgáló kamarai tagszám

Zöld hírek 2018 október

2018, október 26 - 9:23de

1. Komposztáló szépségverseny

Október 31-ig lehet nevezni, és fotót feltölteni a https://hulladekvadasz.hu/2018/10/03/komposztalo-szepsegverseny/?fbclid=IwAR3it2oxtngkc1jp-AlkVVV440VxcuL7L3it-vO521lMdANlwKtEiSI84iQ szépségversenyhez. A nevezési időben beérkezett versenyzők komposztálójáról készült képek felkerülnek a hulladekvadasz.hu honlapjára, ahol a szavazók (olvasók) bárkire szavazhatnak november 1-30 között. A legtöbb szavazatot elért versenyző a nyertes és övé a díj és a nyeremény.

2. A XXVIII. Természet–Tudomány Diákpályázat felhívása és versenyszabályzata

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által meg­hirdetett, a Természet Világa tudományos ismeret­terjesztő folyóirat által lebonyolított diák-cikkpá­lyázaton indulhat bármely középfokú iskolában a 2018/2019-es tanévben tanuló vagy végző diák, hatá­rainkon belülről és túlról.

A pályázat terjedelme 8000–20 000 betűhely (ka­rakterszám, szóközökkel együtt), tetszőleges számú illusztrációval. A kéziratot három kinyomtatott pél­dányban kérjük. A nyomtatott változattal együtt a pályázatot CD-n (vagy DVD-n) is kérjük megküldeni, a szöveget Word formátumban, a képeket, ábrákat külön fájlban (JPG vagy TIFF).

Alapvető követelmény, hogy a cikkek olvasmá­nyosak, stilisztikai és helyesírási szempontból kifo­gástalanok legyenek. Kérjük a felkészítő tanárokat, szíveskedjenek e tekintetben is útmutatást adni tanítványaiknak. Ne feledjék, hogy a diákpályázat cikkírói pályázat is, ezért a dolgozatokat úgy kell megírni, hogy annak tartalmát a természettudomá­nyok iránt érdeklődő, de a témában nem járatos ol­vasók is megértsék. A pályamunkák végén kérjük a felhasznált irodalmat és forrásmunkákat megjelöl­ni. A szó szerinti idézetek forrásának fel nem tünte­tése etikai vétség, és a dolgozatnak az értékelésből való kizárásával jár.

A pályázat tartalmazza készítője nevét, lakcímét, e-mail-címét, telefonszámát, iskolája pontos címét irá­nyítószámmal együtt, valamint felkészítő tanára nevét és elérhetőségét.

A helyi (iskolai) fordulón továbbjutó dolgozatok benyújtásának (postai feladásának) határ­ideje mindegyik kategóriában 2018. december 7. A pá­lyázat beadható személyesen (1088 Budapest, Bródy Sándor utca 16.), vagy postán (1444 Budapest, 8. Pf. 256.).

Pályázati kategóriák:

 • Természettudományos múltunk felkutatása és a kultúra egysége
 • Önálló kutatások, elméleti összegzések
 • Matematika és informatika
 • Egészségtudomány

Díjazás:

Minden kategóriában I. díj, II. díj, III. díj, valamint a zsű­ri döntésével több, arra érdemes írásnak különdíj is ki­adható. A zsűri a díjazott diákok felkészítő tanárainak a munkáját is értékes jutalmakkal ismeri el. A konkrét díjazásról a zsűri a bírálati folyamat során dönt.

A pályaművek elbírálására előre láthatóan 2019. március 1-ig kerül sor, a díjakat diákkonferencia keretében adjuk át 2019 tavaszán.

A Természet–Tudomány Diákpályázat pályázati kiírását a Természet Világa számaiban közöljük, illetve olvasható a folyóirat honlapján is.

 

3. Online kurzus angolul: “Bevezetés a környezeti nevelésbe”

Az online kurzusra a regisztrációs felület már nyitva áll.

„We invite you and your colleagues to participate in the "Introduction to Environmental Education" online course. As usual, we expect to have hundreds of participants from dozens of countries, which provides a great opportunity for networking and social learning. Feel free to post the course information and flyer on social media, or forward to your friends who may be interested. Registration is open!”

“Introduction to Environmental Education”
Cornell University online course
5 weeks (Nov 6 – Dec 10, 2018)
Register now: https://civicecology.org/course-iee

 

4. Suli-szeizmológia, avagy kiből lesz marskutató?

A NASA 2018-as InSight Mars expedíciója során szeizmométert is telepítenek a Marsra, amely „élő” adatokat küld vissza a Földre. Az erre épülő British Geological Survey „MarsQuake” projectje során műholdképeket felhasználva e szeizmométer jelei alapján új meteor becsapódási krátereket kereshetnek az érdeklődők, segítve a marskutatást. A „Marsrengések” program ennek a magyarországi diákok számára elindított párja, ami egy ismeretterjesztő kiadványt és hozzá kapcsolódó kísérleteket tartalmaz. A célközönség a 11-18 éves korosztály. E programról kaphatnak ízelítőt a látogatók november 20-án az Obszervatóriumban, ahol bemutatják a működő modern szeizmológiai állomást is.

Az érdeklődők kb. 1 órás bemutatón vehetnek részt, reggel 8 órától 15 óráig.

Regisztráció: Kiszely Márta: kiszely [dot] martacsfk [dot] mta [dot] hu

Helyszín: Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium, 1112 Budapest, Meredek utca 18.

 

8. Földtudományos forgatag

Földtudományos forgatag a Magyar Természettudományi Múzeumban.

„Vajon hogyan dolgozik egy modern geológus? Segítik-e a napról napra megjelenő újabb és újabb „kütyük” egy őslénykutató, vagy egy ásványgyűjtő munkáját? A geofizikusok manap­ság milyen műszerekkel néznek be a Föld belsejébe? Hogyan olvashatók ki a klímaváltozás nyomai az üledékes kőzetek lapjaiból? És vajon mi lesz jövőre az Év ásványa és az Év ősmaradványa?”

Nyitva: november 10-11. (szombat-vasárnap) 10-18 óra között:

http://foldtan.hu/hu/forgatag2018

 

5. Tisza Nemzetközi Fotópályázat

Legkedvesebb folyónk a Tisza. A Kárpátok-Tisza Nemzetközi Fejlesztési Egyesület a Tisza és a Tisza-mente tájai megörökítése, hazai és nemzetközi vonzerejének fokozása céljából nemzetközi fotópályázatot hirdet, „Találkozásom a Tiszával” címmel.

A pályázat témája: Találkozásom a Tiszával (forrástól a torkolatig bármely évszakban, bárhol).

Beküldendő elektronikus úton, kép formátumban pályázóként legfeljebb 3 színes fotó (lehet 3 fotóból álló képsorozat), mely készülhet fényképezőgéppel, vagy telefonnal. 1-1 mondatos képaláírást kérünk, melyből kiderül, mikor, hol készült a felvétel. Ha személy is látható rajta, kérjük megadni nevét. A képszövegből derüljön ki, mikor, hol készült a felvétel. Ha személy is látható rajta, kérjük megadni nevét. (Pályázni korábbi időszakban készült képpel (képsorozattal) is lehet.

A képeket az alábbi címre kérjük eljuttatni: jaszkunexternet [dot] hu

Kérjük feltüntetni a pályázó nevét, születési helyét és dátumát, lakcímét, postai levélcímét, tanintézetét (ha van). A pályázatot, a beérkezett képeket, a pályázók adatait bizalmasan kezeljük, azt harmadik személynek ki nem szolgáltatjuk.

A pályázat nyílt. A pályázónak nem szükséges a Tisza mellett laknia! Oda látogatók ugyanolyan eséllyel pályázhatnak. Nem korlátozzuk a pályázó életkorát. Képet küldhet be magyar és nem magyar állampolgár, éljen határokon belül, vagy azokon kívül, illetve a szórványban.

A pályázó témáját merítheti a néprajzból, a természetből – beleértve a növény- és az állatvilágot is – és a folyó mentén élők társadalmából. Megörökítheti, ábrázolhatja a vízi élet sokszínűségét a horgászattól, a halászattól, a hajózáson át a vízi sportokig, beleértve a vadvízi evezést is, az ünnepeket és a dolgos hétköznapokat.     

A pályaműveket egyesületünk által felkért szakmai zsűri bírálja el.

Beküldési határidő: 2019. január 15.

Ösztönözzük a gyorsaságot! A pályázat kiírója külön 10-10 ezer forint jutalomban részesíti az első öt beérkezett pályamű alkotóját.

A pályázatot díjazzuk, a legjobb képeket megjelentetjük. A pályázó a képe (-i) beküldésével kijelenti, hogy a pályázaton való részvételével képét (képeit) a pályázat kiírójának térítésmentesen ajánlja fel további felhasználásra.

A pályázatra érkezett alkotásokból kiállítás készül. Az első kiállítás ünnepélyes megnyitójára az eredményhirdetésen kerül sor.

A pályázó tudomásul veszi, hogy képe kiállításokon nagyközönség elé kerül, valamint a tervezett kiadványban válogatást követően megjelennek.

Eredményhirdetés 2019. április 26-án, 10 órától, Szolnokon, a Tiszaligetben.

Minden díjazott pályázót értesítünk!

Díjazás:

 1. díj: Kompletten felszerelt Csepel kerékpár.
 2. díj: Tanulmányi kirándulás Kárpátaljára, a Tisza forrásához 2 fő részére, díjtalan részvétellel.
 3. díj: Tanulmányi kirándulás Kárpátaljára, a Tisza forrásához 1 fő részére, díjtalan részvétellel.

Nevezés:

A pályázó neve:

Nemzetisége:

Postai levélcíme irányítószámmal:

Elérhetőségei telefon, mobiltelefon, e-mail:

Pályamunkái, képei képaláírása, szövege:

Dátum, aláírás:

 

6. Nemzetközi Esszépályázat: Együtt a Tiszáért! Újabb cianid katasztrófa ellen! 

A Kárpátok-Tisza Nemzetközi Fejlesztési Egyesület a Tisza és mellékfolyói, a folyók mentén élők megóvása érdekében nemzetközi esszépályázatot hirdet, „Együtt a Tiszáért! Újabb cianid katasztrófa ellen!” címmel.

A pályázat témája: Hogyan élték át szüleim, nagyszüleim a 2000. évi cianid-katasztrófát?  Milyen javaslatot fogalmazunk meg velük közösen, hasonló katasztrófa megelőzésére? 2020-ban lesz a cianid-katasztrófa 20. évfordulója.

2000. január 30-án 100 ezer köbméternyi cianidos zagy szabadult ki a romániai Máramaros megye székhelye, a Nagybánya közeli tározóból. A szennyeződés elpusztította a Zazar, a Lápos, a Szamos és a Tisza élővilágát. Egyre hígult, azonban hatása érezhető volt a Dunában is. Belgrádnál is halpusztulást okozott. (Lásd bővebben az interneten.)

A pályázat nyílt. A pályázónak nem szükséges a Szamos, a Tisza mellett laknia! Gondolatait kifejtheti az is, aki érzelmileg azonosult a katasztrófa keltette vészhelyzetben a tragédia átélőivel, a kárt szenvedettekkel, beleértve az embereket és az ökológiai rendszereket egyaránt.

A pályázat minden tekintetben nyílt. Azaz, ha nagyszüleidnek, szüleidnek idejük engedi, ők is megfogalmazhatják és beküldhetik gondolataikat.

Nem határozzuk meg a pályamű terjedelmét, nem korlátozzuk a pályázók életkorát. Pályázatot nyújthatnak be magyar és nem magyar állampolgárok, határokon belül és kívül, illetve a szórványban élők egyaránt. A pályázat nyelve magyar.

Beküldési határidő: 2019. január 15.

Ösztönözzük a gyorsaságot! A pályázat kiírója 10-10 ezer forint jutalomban részesíti az első öt beérkezett pályamű alkotóját.

A pályázatot az alábbi címre, Word dokumentumban kérjük eljuttatni:

jaszkunexternet [dot] hu.

A pályaműveket egyesületünk által felkért szakmai zsűri bírálja el.

A pályaművön kérjük feltüntetni a pályázó nevét, születési helyét és dátumát, lakcímét, postai levélcímét, tanintézetét (ha van). A pályázatot és a beérkezett pályaműveket, a pályázók adatait bizalmasan kezeljük, azt harmadik személynek ki nem szolgáltatjuk.

A pályázatot díjazzuk, a legjobb esszéket kiadványunkban megjelentetjük. A pályázó pályaműve beküldésével kijelenti, hogy a pályázaton való részvételével pályaművét a pályázat kiírójának térítésmentesen ajánlja fel további felhasználásra.

Díjazás:

 1. díj: 1 db kompletten felszerelt Csepel kerékpár.
 2. díj: Tanulmányi kirándulás Kárpátaljára, a Tisza forrásához 2 fő részére, díjtalan részvétellel.
 3. díj: Tanulmányi kirándulás Kárpátaljára, a Tisza forrásához 1 fő részére, díjtalan részvétellel.

Eredményhirdetés 2019. április 26-án, 10 órától, Szolnokon, a Tiszaligetben.

Nevezés:

A pályázó neve:

Nemzetisége:

Postai levélcíme irányítószámmal:

Elérhetőségei telefon, mobiltelefon, e-mail:

Dátum, aláírás:

Teremtésvédelemi hírek

Igényfelmérés és szaktanácsadás kérése a 2019. évre

2018, október 23 - 5:47du

Az igényfelmérés és a szaktanácsadás igénybejelentése október 24. és november 9. között kitölthető. Köszönjük!

 

A 2019-es év pedagógiai-szakmai szolgáltatásainak tervezéséhez Intézetünk szeretné megismerni minél pontosabban az Önök igényeit!
Az idei évtől kezdődően a szaktanácsadás kérésének jelzése egyben igénybejelentés is, ezért az igényfelmérés keretében, de önálló űrlap kitöltésével kérheti.  
Amennyiben szaktanácsadást igényel, egy kollégánk keresi meg Önöket az igények további pontosítása, illetve a látogatás részleteinek megbeszélése céljából.
Köszönjük, hogy segíti közös munkánkat!

Diákönkormányzatok találkozója

2018, október 22 - 2:30du

A Boldogasszony Iskolanővérek iskoláinak diákönkormányzatai talákoztak Budapesten.

"A Boldogasszony Iskolanővérek jubileumi évük során szeretnék iskoláik diákjait is közelebb hozni egymáshoz, ezért mindegyik intézmény vállalta, hogy az év során házigazdája lesz egy-egy olyan programnak, melyen megmutathatják értékeiket, és amely lehetőséget teremt arra, hogy a rend más iskoláinak diákjait is vendégül lássák. Az első ilyen alkalom volt a diákönkormányzatok találkozója."

részletes beszámoló a Magyar Kuriron olvasható

Diákönkormányzattal kapcsolatos hírek

Akkreditált képzéseink Miskolcon

2018, október 12 - 3:08du

Drámapedagógia és haladó kommunikációs tréning indul Miskolcon. A képzésekre intézményen keresztül a Renovabis pályázat keretében, vagy egyénileg a Renovabis pályázat keretén kívül is lehet jelentkezni.

Gyermekvédelmi téma a dublini családok vilgtalálkozóján

2018, október 12 - 2:12du

Hogy változik meg viselkedésünk az interneten? A kiberpszichológus a gyermekek védelmében emel szót

A dublini a Családok IX. Világtalálkozóján Mary Aiken kiberpszichológus, a Geary-intézet munkatársa, a dublini egyetem (UCD) oktatója, az Europol Európai Kiberbűnözés Elleni Központjának tudományos tanácsadója Jóra fordítani a technológiát – Hit, család és technológia címmel tartott előadást a dublini családtalálkozón.

a részletes előadás itt olvasható

forrás: Magyarkurir

Gyermek- és ifjúságvédelemi hírek

Teremtés hete 2018.

2018, október 9 - 9:52de

2018 szeptember 30 - október 8 között zajlotta Teremtés hete - Közösségben a teremtett világért
„Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.” (Mt 18,20) mottóval.

A teremtésvédelmi ökumneikus segédaanyag letötlhető

 

Teremtésvédelemi hírek

Oldalak