Átadták a Mindszenty-emlékérmeket a Parlamentben

Mindszenty-emlékéremmel tüntették ki Bíró László katolikus tábori püspököt, a Regnum Marianum katolikus közösséget és a Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskolát pénteken.

Mindszenty-emlékéremmel tüntették ki Bíró László katolikus tábori püspököt, a Regnum Marianum katolikus közösséget és a Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskolát november 3-án.

A Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskola a több mint 25 éve tartó ifjúságnevelő és közösségteremtő tevékenységével, továbbá a Mindszenty Józsefről elnevezett kerékpáros zarándoklat megszerezésével érdemelte ki az elismerést.

Dabóczi Kálmán, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) vezérigazgatója, a Mindszenty Társaság tagja az iskolát méltatva felidézte: a Pannonia Sacra iskolában 1991 szeptemberében kezdődött a tanítás három évfolyamon, öt osztályban, összesen 94 diákkal. Jelenleg nyolc évfolyamon 19 osztályban 419 gyereket tanítanak és nevelnek keresztény hitre, keresztény világnézetre és tudásra.

Kiemelte: az iskolában a nevelő munka három alappillére a liturgia (a hitre nevelés érdekében), a művészetek (a diákok fogékonnyá tétele érdekében) és a néphagyomány (a hazaszeretetre nevelés érdekében).

A díjat Dóra Zoltán, az iskola igazgatója vette át.

Forrás: https://www.magyarkurir.hu/hirek/atadtak-mindszenty-emlekermeket-parlamentben

 

A Mindszenty Társaság a Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskolának a több, mint 25 éve tartó ifjúságnevelő és közösségteremtő tevékenységéért, továbbá a Mindszenty kerékpáros zarándoklat állhatatos megszervezéséért Mindszenty Emlékérmet adományoz.

Forrás: http://www.pannoniasacra.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=503

 

"A Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskola a több mint 25 éve tartó ifjúságnevelő és közösségteremtő tevékenységével, továbbá a Mindszenty Józsefről elnevezett kerékpáros zarándoklat megszervezésével érdemelte ki az elismerést."

https://www.youtube.com/watch?v=5LLYc5mxP18

 

Mindszenty-emlékéremmel tüntették ki Bíró László katolikus tábori püspököt, a Regnum Marianum katolikus közösséget és a Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskolát pénteken.

Forrás: http://magyarhirlap.hu/cikk/102128/Atadtak_a_Mindszentyemlekermeket_a_Parlamentben

 

Mindszenty emlékérmet adtak át november 3-án Bíró László püspöknek, a Regnum Marianum közösségnek, valamint a Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskolának. A parlament vadásztermében megrendezett ünnepi eseményen Lezsák Sándor, a Mindszenty Társaság ügyvezető elnöke köszöntötte az egybegyűlteket. A 2004-ben alapított civil kezdeményezésű társaság céljának tekinti, hogy Mindszenty József szellemiségét újjáélesszék, megjelenítsék és továbbadják. Az emlékérem kitüntetettjei is Mindszenty elkötelezettségét közvetítik. A Regnum Marianum Társaság több évszázados közösségformáló tevékenységével, a Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskola ifjúságnevelő munkásságával, valamint a Mindszenty József tiszteletére már 16-ik alkalommal megszervezett kerékpáros zarándoklatával érdemelte ki az elismerést. Bíró Lászlóról, tábori és családreferens püspökről, Lezsák Sándor a társaság ügyvezető elnöke azt mondta, a főpásztor beszédeiben és írásaiban is megfogalmazza, az életnek akkor van értelme, ha szétosszuk önmagunkat.

Forrás: http://bonumtv.hu/mindszenty-emlekermet-adtak-at/